nová vakcína proti Pneumokokům - VAXNEUVANCE již dostupná v naší ordinaci!

Nová vakcína rozšířená o další 2 sérotypy Pneumokoků, s lepší ochranou před sérotypem 3 oproti stávajícím vakcínám. Doplatek pacientem 500,-Kč.