O ambulanci

Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, umístěná v centru Brna s výbornou dostupností a bezproblémovým parkováním.

Zajišťujeme léčebnou a preventivní péči pro děti od 0 do 19 let.

Personál

MUDr. Tamara Polášková

Vzdělání:

  • absolventka LFMU Brno - promoce v roce 2005
  • atestace z praktického lékařství pro děti a dorost v roce 2013
  • získání specializované způsobilosti v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost v roce 2013

Licence ČLK pro výkon:

  • samostatné praxe v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
  • výkon odborného zástupu

Praxe:

  • dětská lékařka ve FN Brno - fakultní dětská nemocnice v letech 2005-2012
  • předatestační praxe v ordinaci PLDD v roce 2012
  • dětská lékařka lékařské služby první pomoci ve FDN od roku 2006

Sestra Lucie Kolářová, DiS

Vzdělání:

  • absolventka Vyšší zdravotnické školy - získání titulu DiS. v roce 2006

Praxe:

  • dětská sestra ve FN Brno - fakultní dětská nemocnice (odd. 56 - novorozenci) v letech 2006 - 2014